Standpunten

verkiezingen 2018

Helaas zijn we er in 2014 niet in geslaagd onze zetel te behouden. Wat ons betreft is de campagne voor 2018 reeds begonnen.
 
Voor GroenLinks Schouwen-Duiveland gaat het erom dat mensen zich hier veilig en thuis moeten voelen. Of ze hier nu wonen, werken en/of verblijven. Dat geldt voor iedereen, zeker ook voor hen die wat minder gemakkelijk mee kunnen komen in onze dynamische samenleving.
 
Voor GroenLinks geldt: iedereen telt en doet mee op Schouwen-Duiveland (oerkracht)! Een mooie uitdaging nu er juist vanaf 2015 op het sociale terrein veel nieuwe taken op het bordje van de gemeente worden gelegd. Of het daarbij gaat om de zorg voor de jeugd, passend onderwijs, ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking of wie het gewoon even niet gemakkelijk heeft: als het aan GroenLinks ligt valt niemand buiten de boot.
 
Vanuit eigen kracht samen zorgen voor vangnetten (daadkracht). Zeker voor wie daarop is aangewezen. Met voor iedereen bereikbare en betaalbare voorzieningen. Dat is onze boodschap op het sociale vlak! Dat vergt andere rol van de gemeente, een cultuuromslag en vooral vertrouwen in elkaar.
 

En natuurlijk staan we voor een vergroening van onze economie. Wij zien hierin lokale kansen op duurzaam nieuw werk (slimme kracht). En vergroting van de kennis over en het gebruik van duurzame energievormen (natuurkracht).
Ons eiland is hier uitermate geschikt voor! Met de gemeente in een voorbeeldrol.

 
De vervuiler betaalt. Verder staan wij een eerlijke verdeling van de lasten voor. Leges en gemeentelijke belastingen mogen in principe niet meer dan met de inflatiecorrectie toenemen,
maar waar het niet anders gaat dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.
 
Dit alles betekent dat er de komende jaren ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden. GroenLinks Schouwen-Duiveland gaat die niet uit de weg. Hierover moet goed gecommuniceerd worden. Met de leden, maar zeker ook met alle belanghebbenden. Open en transparant.
 
Zo willen we de kernkwaliteiten van Schouwen-Duiveland beter benutten en behouden.
Voor nu en later met goed bereikbare en betaalbare voorzieningen.
Voor u, uw ouders en uw (klein)kinderen!
Daar gaan wij voor. Samen met u!