Nieuws

Geslaagde informatiemiddag

GroenLinks Schouwen Duiveland organiseerde op 22 september jl. een zeer geslaagde middagbijeenkomst op de voormalige boerderij “Ons Hof” van Arjan en Heleen de Hulster te Sirjansland.

Lees verder

Vragen over Japanse Duizendknoop

De fractie van GroenLinks Schouwen-Duiveland heeft schriftelijke vragen gesteld naar het beleid en de status van uitvoering van het beleid ten aanzien van de bestrijding van de Japanse duizendknoop. 
De Japanse duizendknoop is een invasieve exoot; een plant die door zijn sterke verspreiding/woekering overige plantensoorten verdringt en de biodiversiteit aantast.
 

Westhoek

vertrek Jet van Gent uit fractie

Na amper zes maanden heeft GroenLinks gemeenteraadslid Jet van Gent besloten de fractie te verlaten. In ons jonge team ontbrak de chemie met haar en de overige raads-, commissie en steunfractie leden. Ook het gebrek aan onderling vertrouwen heeft Jet doen besluiten om deze rigoureuze stap te nemen. Gemeentelijke politiek bedrijven bestaat uit samenwerken en compromissen sluiten. Deze rol was voor Jet niet weggelegd.

coalitie

Ledenmiddag 22 september

Bij deze nodigen wij alle leden - en hun partners –en belangstellenden uit voor een informatie-bijeenkomst op zaterdag 22 september aanstaande op de boerderij-hoeve ”Ons Hof” van Arjan en Heleen de Hulster aan de Dillingsweg 12 te Sirjansland. Deze middag organiseren we mede op verzoek van onze fractie om het contact met onze leden en andere belangstellenden te onderhouden en feeling te houden met wat er leeft onder de mensen en betrokken te blijven met de kiezers van Schouwen-Duiveland.

Het wordt een interessant programma en we zien er naar uit informatie met u uit te wisselen en ideeën op te doen.

Programma

Natuurtuin Haamstede

Op initiatief van de dorpsraad is er, de voorbije maanden, in Haamstede een natuurtuin gecreëerd. Na een brand was er een "gat" van Haamstede ontstaan. Na noeste arbeid door een aantal vrijwilligers is er een bijenvriendelijke natuurtuin ontstaan.

motie

Pagina's