meldingen Schouwen-Duiveland tot 30 december

Vuurwerkoverlast 2

Forse stijging vuurwerkoverlast op eerste verkoopdag

Het aantal klachten op het Meldpunt Vuurwerkoverlast is sinds de start van de vuurwerkverkoop fors toegenomen. Het totaal aantal klachten staat nu op 50.000, waarvan 79 uit Schouwen-Duiveland

De meeste meldingen gaan over harde knallen (82 procent), gevolgd door vuurwerkstress bij huisdieren (11 procent) en vernielingen of gevaarlijke situaties op straat (4 procent). Sinds de start van de vuurwerkverkoop is er in Zierikzee 36 keer vuurwerkoverlast gemeld. Veel klachten gaan over irritant knalvuurwerk, zoals duizendklappers en Chinese rollen.

Het Meldpunt Vuurwerkoverlast is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties, waaronder de fractie uit Schouwen-Duiveland. Met het meldpunt willen ze de Tweede Kamer en gemeentes inzicht geven in de aard en omvang van het vuurwerkprobleem. Het liefst zien ze dat vuurwerk in de toekomst alleen nog door professionals wordt afgestoken, om overlast en gewonden te voorkomen. Ze worden daarin gesteund door 100 artsenorganisaties die zich vandaag in een manifest uitspreken voor een verbod op consumentenvuurwerk.