vertrek Jet van Gent uit fractie

Na amper zes maanden heeft GroenLinks gemeenteraadslid Jet van Gent besloten de fractie te verlaten. In ons jonge team ontbrak de chemie met haar en de overige raads-, commissie en steunfractie leden. Ook het gebrek aan onderling vertrouwen heeft Jet doen besluiten om deze rigoureuze stap te nemen. Gemeentelijke politiek bedrijven bestaat uit samenwerken en compromissen sluiten. Deze rol was voor Jet niet weggelegd.

GroenLinks blijft binnen de coalitie functioneren met LSD, SGP, CDA en CU. Het realiseren van het coalitieprogramma zien we als een belangrijke opgave, een opdracht waarvoor nog veel werk verzet moet worden, waar we graag aan meewerken. Er zijn nog kansen te over om te werken aan een ecologisch duurzaam en sociaal eiland. Belangrijke opgaven zijn o.a. de energietransitie, het klimaatvraagstuk, leefbaarheid van de kernen, het centrum van Zierikzee en verkeer.