Veranderingen in de zorg

Verslag van symposium 2 nov 2013 met 2e Kamerlid Linda Voortman over veranderingen in de zorg

Raadslid Gerwi Temmink van GroenLinks Schouwen-Duiveland was een van de mede-organisatoren van een symposium op 2 november jl. in Goes.

Over alle veranderingen in de zorg, die elke gemeente te wachten staan per 1 januari 2015 wanneer rijk en provincie de nodige taken overgedragen hebben.

Hoever zijn we met de voorbereidingen hierop in Zeeland? Deskundigen op het terrein van jeugdzorg, ouderenzorg/WMO, participatie en passend onderwijs maakten in korte pitches, al of niet ondersteund met een filmpje, duidelijk waar we staan en waar de kansen liggen. Bovendien gaven ze politici mee waar we tegenaan lopen. Vanuit de goedgevulde, divers samengestelde zaal werden in een pittige forumdiscussie ook nog eens tal van suggesties, vragen en praktische problemen meegegeven. Met name ook tot uiting komend in dwarsverbanden, in schakels tussen de diverse veranderingen op het sociale terrein. Alle suggesties zijn meegenomen en vastgelegd. Net als de toezegging op een vervolg in 2014. Wat ons betreft weer met Linda Voortman! Zie onderstaande link voor een volledig verslag.