Plakken

Marcel aan het plakken in de gemeente loods. Ben en Gerwi op het eiland.