Gezamenlijke ledenvergadering

In de afgelopen periode hebben wij als besturen van PvdA, GL en D66 op SD de mogelijkheden tot een progressieve samenwerking op Schouwen-Duiveland verkend.

Op basis van de gesprekken die wij daarover hebben gevoerd is het vertrouwen in deze samenwerking gegroeid. In veel opzichten denken we hetzelfde over de toekomst. Dit blijkt uit het 10 puntenplan getiteld 'Voor initiatief' dat we met het oog op de komende verkiezingen samen hebben opgesteld.  Uiteraard blijven we ook op een aantal punten anders tegen dingen aankijken. We zijn het eens dat dat moet kunnen.

Op basis van dat wat ons inhoudelijk bindt, stellen we voor om voor de komende verkiezingen een lijstverbinding aan te gaan.
Op een gezamenlijke vergadering van onze leden willen het 10 puntenplan bespreken en ter amendering en goedkeuring aan jullie voorleggen. Het  10 punten plan en de agenda zijn bij deze uitnodiging gevoegd.

Graag zien wij amendementen van te voren per email of per post tegemoet zodat wij ze kunnen voorbereiden.
Amendementen kunt u sturen aan:
hwinfield@zeelandnet.nl of H. Winfield, d’ Heule 19, 4306 EA  Nieuwerkerk.

De vergadering zal plaats vinden op dinsdag 10 september in de foyer van de Weverij (Fizi theater) Kerkhof 3 te Zierikzee. De vergadering start om 19:45, inloop vanaf 19:30. Het is een openbare vergadering waarbij andere geïnteresseerden en pers aanwezig kan zijn.

Graag tot 10 september!

Met vriendelijke groet

Jeffrey van Doorenmalen     D66 (Bestuurslid)
Marjan Glas                           GroenLinks (Voorzitter)
Albert de Vos                         Partij van de Arbeid (Voorzitter)