Faillissement Welzijnshuis

Hoe staat GroenLinks Schouwen-Duiveland hier nu in?

Iedereen heeft mond vol van eigen betrokkenheid en zorgen voor continuering taken voor zowel deelnemers (jong/oud), vrijwilligers en personeel. Maar in de gehouden raads- comissies/vergadering was er alleen de fractie van GroenLinks die niet meegaat met het geopperde idee om alles over te dragen op korte termijn naar SMWO in Goes

Waarom niet meegedaan?: GroenLinks ging voor optie b), nl. z.s.m. een eigen nieuwe welzijnstichting met lokale bestuurders en toezicht vanuit gemeente. Dan toon je echt betrokkenheid, herkenbaarheid; bied je echte continuering want ook na 31-12-2014 blijft expertise en werkgelegenheid en bovendien kan je samen werken aan hoe alle veranderingen vanuit Den Haag hier voor de burgers vertaald kunnen worden. En last but not lease: zo hou je wel zeggenschap en toezicht. (In Goes zitten we niet in bestuur, niet in toezicht en kunnen we alleen vragen of ze zoveel mogelijk medewerkers over willen nemen die hier vandaan kunnen blijven werken; alleen geen garanties – en wij denken dat er ook weinig uitdaging voor SMWO inzit als je weet dat ze na 31/12/14 weer weg kunnen zijn..uiteindelijk een nieuwe organisatie dan is hetzelfde als wat wij nu voorstaan..?!!).