96 meldingen vuurwerkoverlast.nl

Op het meldpunt vuurwerkoverlast zijn rond de jaarwisseling uit het hele land bijna 48.000 meldingen binnengekomen. Uit de gemeente Schouwen-Duiveland waren dit 96 meldingen. Het meldpunt sloot dinsdag om middernacht.

 

 

Het aantal meldingen over te vroeg afgestoken vuurwerk en bange huisdieren is lager dan een jaar geleden. Daar staat tegenover dat het aantal meldingen van gevaarlijke situaties op straat, letsel en schade door vuurwerk is gestegen.Volgens GroenLinks is het vuurwerkprobleem nog niet opgelost, maar heeft de maatschappelijke discussie over vuurwerkoverlast wel tot meer bewustwording geleid. De sociale norm rond het afsteken van vuurwerk is langzaam aan het veranderen. Mensen houden meer rekening met hun buren. Ook vuurwerkvrije zones hebben een positief effect. Wij maken ons wel zorgen over de toename van het aantal incidenten met letsel en schade. Vuurwerk is in de afgelopen jaren steeds zwaarder en gevaarlijker geworden. In de handen van amateurs leidt dat tot ongelukken.
Het meldpunt vuurwerkoverlast was deze jaarwisseling voor het vijfde opeenvolgende jaar geopend. Het is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties. Ze pleiten voor meer maatregelen tegen vuurwerkoverlast. Net als onder andere de oogartsen, plastisch chirurgen, kinderartsen en verzekeraar Achmea ziet GroenLinks het liefst dat er een verbod komt op consumentenvuurwerk. Daarvoor in de plaats zou de gemeente Schouwen-Duiveland een professionele vuurwerkshows moeten organiseren.