Ben Hoexum

bestuurslid

Kwetsbaarheid.

Indien wij niet goed met de aarde omgaan, deze uitputten, gaat dit ook ten koste van de mens. Goed beheren van de natuur, een goede omgang daarmee is een essentiële voorwaarde voor menselijk leven. Als ik het simpel houd dan zeg ik: “groen is onze adem en rood is de mogelijkheid om te kunnen eten en drinken”. Als de adem stopt is eten en drinken niet meer nodig. Dus groen en rood, maar eerst groen, dan komt rood, dus onze naam zit qua volgorde van lettergrepen goed in elkaar: GroenLinks.