Gemeenteraadsverkiezingen

Waar staan wij voor?

GroenLinks Schouwen-Duiveland staat voor de inwoners van ons eiland. Het gaat het erom dat mensen zich hier veilig en thuis voelen. Dat geldt voor iedereen, zeker ook voor hen die wat minder gemakkelijk mee kunnen komen in onze dynamische samenleving. Voor GroenLinks geldt: iedereen telt mee en doet mee op Schouwen-Duiveland. Als het aan GroenLinks ligt valt niemand buiten de boot. Vanuit eigen kracht samen zorgen voor een vangnet voor wie daarop is aangewezen. Met voor iedereen bereikbare en betaalbare voorzieningen. En natuurlijk staan we voor een vergroening van onze economie. Wij zien hierin lokale kansen op nieuw werk. En vergroting van de kennis over en het gebruik van duurzame energievormen.

GroenLinks was de afgelopen 4 jaar niet vertegenwoordigd in de Gemeenteraad. We hebben echter niet stilgezeten, zie onder andere de gezamenlijke akties tegen de strandslaaphuisjes en Brouwerseiland, met andere partijen en de natuurorganisaties. De afgelopen jaren was er een lijstverbinding met de PvdA en D66. Die mogelijkheid is door de landelijke politiek afgeschaft. We blijven evenwel samenwerking zoeken met verwante partijen. Daarbij is een sterk GroenLinks programma de basis voor de samenwerking, en uiteraard veel stemmen.