Ons nieuw raadslid

In de raadsvergadering van 25 oktober wordt ons nieuwe raadslid geïnstalleerd. Gerwi Temmink zal dan de raadszetel van Theo de Gelder innemen. GroenLinks Schouwen-Duiveland gaat onder leiding van Gerwi door met de reeds ingezette koers.

Investeren in een groene/blauwe economie is hier speerpunt. Praktisch elke vorm van duurzame energie is mogelijk. We hebben zon, wind, prima aarde en veel water. Goed voor zonnepanelen, windmolens, maar ook voor nieuwe vormen als getijde-stroom of energie uit planten. Prima te combineren met duurzame vormen van landbouw en aquateelt. En aan natuur en cultuur geen gebrek. Kansen genoeg dus om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, wonen, werken en verblijven. We zijn zuinig op wat we hebben. Daar staan Zeeuwen om bekend. Of het nou om hun woon- en leefomgeving gaat of om de centen. Onze partij staat voor gedegen financieel beleid. Hier op Schouwen-Duiveland net als in de provincie, het land en Europa. We hoeven ook niet steeds meer. Wel hebben we oog voor wie het in deze tijden niet gemakkelijk heeft.  We willen een samenleving waar niemand buitenspel staat. Het kabinet denkt daar anders over. Maar ook hier zijn de bezuinigingen voelbaar. Soms nu al zichtbaar, soms (nog) verstopt. Uit schaamte of omdat de effecten uit korten op de WMO, de jeugdzorg, de gezondheidszorg, passend onderwijs, de AWBZ etc. nog niet uitgekristalliseerd zijn. Echt niet iedereen kan voor zichzelf opkomen in economisch slechte tijden waar banen niet voor het oprapen liggen. Daarbij kampen we  met krimp. GroenLinks Zeeland denkt dat juist die krimp vitaliserend kan werken. Bruisende dorpen, levende gemeenschappen, ze zijn en blijven mogelijk. Als we maar andere keuzes durven te maken met elkaar.