Theo de Gelder stopt als raadslid

Ons gewaardeerde enige raadslid Theo de Gelder stopt na 6 jaar lid te zijn geweest van de gemeenteraad.

Als reden voor het stoppen geeft Theo aan dat hij een uitdagende functie heeft aanvaard in het buitenland. Wij wensen hem daarmee veel succes

De opvolger van Theo als raadslid en fractievoorzitter is Gerwi Temmink. Gerwi zit al weer enige jaren in de steunfractie en is tevens lid van de raadscommissie Samenleving en Bestuur. Hij is er helemaal klaar voor om Theo eind september op te volgen.

Tekst persbericht:

 

Als gevolg van het aanvaarden van een uitdagende functie in het buitenland leg ik deze maand mijn functie als raadslid van Groen Links na 6,5 jaar neer. Ik doe dit met gemengde gevoelens maar omdat ik een combinatie van beide functies onmogelijk acht en het vertrouwen dat de kiezers in GL hebben gesteld zeker niet wil schaden, is het verstandiger dat ik mijn taak op korte termijn overdraag aan mijn compaan en opvolger Gerwi Temmink. Hoewel het opereren vanuit een eenmansfractie niet altijd gemakkelijk is geweest, heb ik het een eer gevonden om met name het groene, sociale en duurzame gedachtengoed op ons mooie eiland uit te mogen dragen en heb ik oprecht genoten van de vele debatten maar ook van de eilandelijke contacten die ik heb mogen en kunnen onderhouden. Het zal even wennen zijn om een bekend en vertrouwd netwerk ineens los te moeten laten. Niettemin heb ik er het volste vertrouwen in dat deze verandering zowel binnen GroenLinks als in de raad gladjes zal verlopen. In de raadsvergadering van september zal ik op een gepaste wijze afscheid nemen van mijn eigen partij, de collega raadsleden, het college en betrokken ambtenaren.