GroenLinks organiseert conferenties vitalisering

GroenLinks Zeeland organiseert een drietal conferenties waarbij de vitalisering van de samenleving in Zeeland voorop staat. De eerste conferentie wordt gehouden op Schouwen-Duiveland op 9 juni a.s en gaat over natuur en landschap. De volgende twee conferenties gaan over economie respectievelijk ecologie.

 

GroenLinks Zeeland organiseert de eerste conferentie over krimp en vitaliteit, op zaterdag 9 juni 2012, in Café de Gekroonde Suikerbiet (kortweg “de Biet”), Nieuwe Haven 141 in Zierikzee.

Krimp en vitaliteit
Er wordt veel over de krimp gesproken, vaak met een sombere ondertoon. GroenLinks heeft echter zin in de toekomst, en ideeën over hoe die eruit zou kunnen zien! Wij organiseren drie conferenties waarin we niet krimp centraal stellen, maar de vitaliteit van de krimpgebieden. Dat doen we op drie terreinen: sociaal, economisch en ecologisch (wonen, werken en vertoeven). Door het voeren van een scherpe discussie over zowel doelen als middelen formuleren we een GroenLinks standpunt ten aanzien van krimp en vitaliteit. De opbrengsten van de conferenties zijn bouwstenen voor de programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

Vitaliteit en ecologie
Op de komende conferentie staat het ecologische aspect centraal, met vooral aandacht voor ruimte en natuur. Dat is een breed thema, waarop de laatste jaren stevige discussies zijn gevoerd. Natuur stond bij sommigen in een kwade reuk. Integrale gebiedsontwikkelingsprojecten, zoals Perkpolder en Waterdunen, konden op stevige tegenstand rekenen. 
Er wordt landelijk bezuinigd op natuur, al heeft onze Kamerfractie de pijn weten te verzachten. De provincie en gemeenten kunnen die klap niet geheel opvangen. Daarom moeten we nadenken over wat we willen met de natuur, en hoe dat mogelijk gemaakt kan worden. De natuur zit (nog) niet bij iedereen in hart en hoofd, hoewel ondernemers steeds vaker bezig zijn met duurzaamheid. Hoe zorgen we dat natuur en ruimte niet ondersneeuwen in de discussies over krimp en vitaliteit?

Sprekers
Gijs van Zonneveld van WNF / Stichting ARK en Wim Twigt van de Grontmij zijn onze inleiders. Zij kijken kritisch naar de doelen en de middelen die GroenLinks hanteert. De discussie zal worden geleid door Gert van der Slikke, voormalig gemeenteraadslid en inspecteur Natuurmonumenten.

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met de voorzitter van GroenLinks Zeeland:
Marten Wiersma, telefoon 06 - 53 65 54 91 en kijk op: http://zeeland.groenlinks.nl/node/83747

Aanmelden en informatie
In verband met de catering graag aanmelden vóór 4 juni. Voor aanmelden of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Femke IJsseldijk via campagnezeeland@groenlinks.nl of 06-52065822.

Programma
09.00 uur   Inloop en ontvangst
09.30 uur   Welkom door Marten Wiersma
09.45 uur   Uitleg door Gijs van Zonneveld
10.30 uur   Pauze
11.00 uur   Reactie op dhr. Van Zonneveld door Wim Twigt
11.30 uur   Plenaire discussie
12.15 uur   Afsluiting met gezamenlijke lunch