kustlandschap, Zeeuwse kust, Vlissingen
Zeeuwse kust, open kustlandschap, Vlissingen, strand

Laat de Schouwse kust met rust

Op 2 maart a.s. organiseren PvdA, D66 en GroenLinks van 19.30 – 22 uur een openbare bijeenkomst in hotel Bom, Noordstraat 2, 4328 AL Burgh-Haamstede over strandrecreatie.

GroenLinks, D66 en PvdA zien niets in de plannen voor strandslaaphuisjes, overnachtingen in strandpaviljoens en de ontwikkeling hotspots langs de Schouwse kust.
Wij staan daarin niet alleen.
Tijdens de bijeenkomst zal het woord gevoerd worden gevoerd door Ed Troost namens Recron Schouwen-Duiveland, Gert de Groot van Natuurmonumenten en initiatiefnemer van de zeer succesvolle actie Baywatch met meer dan 100.000 aanmeldingen in een paar maanden tijd.
Het eerste woord is aan de Leefbaar Schouwen-Duiveland wethouder, mevrouw Jacqueline van Burg. De statenleden Gerwi Temmink (GL) en Rutger Schonis (D66) gaan in op de rol van de provincie.
Het gaat er niet alleen om de kust met rust te laten. In ronde tafel discussies krijgen de aanwezigen de kans hun ideeën over recreatie op het eiland in te brengen, en te reageren op het manifest dat D66, GroenLinks en PvdA hebben opgesteld op basis van hun gezamenlijke 10 punten plan.

 

MANIFEST ‘LAAT DE SCHOUWSE KUST MET RUST’

1. De kust van Schouwen-Duiveland wordt gekenmerkt door rust, ruimte en ongereptheid. Het zeezicht, de brede
stranden, de natuurlijke overgangen van strand en duinen en de beleving van verre einders met de vuurtoren als
markering, bepalen de beleving.
Deze hoog gewaardeerde kwaliteiten moeten behouden blijven.

2. De grote aantrekkingskracht van deze kust inspireert projectontwikkelaars tot plannen voor intensieve
exploitatie. Elders langs de kust zijn de gevolgen daarvan goed zichtbaar. Niet alleen de betonnen kolossen langs
de Belgische kust; ook op Walcheren en Noord-Beveland verschijnt bebouwing waaronder veel
strandslaaphuisjes.
Er is een sterke overheid nodig om hier paal en perk aan te stellen.

3. Het rijksbeleid is gericht op decentralisatie. Minister Schulz heeft haar plan beschermende regels te schrappen,
inmiddels ingetrokken. Maar dat stelt niet gerust. En ook niet het onderzoek van de gemeente
Schouwen-Duiveland op initiatief van LSD naar de haalbaarheid van bouwen voor nachtverblijf op het strand. Dit
is immers in strijd met de strategische visie Tij van de Toekomst 2011 - 2040: Verder bebouwen en overnachten
is niet mogelijk . Ook de standpunten van Gedeputeerde Staten van Zeeland en Waterschap Scheldestromen
“we gaan de kust echt niet volbouwen”, klinken niet echt geruststellend.
Dit manifest roept de verantwoordelijke bestuursorganen op tot bezinning.

4. De overweldigende steun voor de petitie tegen de bouw van slaaphuisjes (> 2700), en de meer dan 100.000
handtekeningen voor de actie van zes natuurorganisaties onder de titel Baywatch, binnen enkele maanden
vergaard, toont aan wat er onder de bevolking leeft.
Deze signalen vragen om vertaling in ondubbelzinnige gemeenteraadsbesluiten tegen bebouwing
en nachtverblijfsrecreatie op het strand.

5. Ook vanuit economisch oogpunt is aantasting van de kernwaarden ongewenst: het gebied verliest daarmee juist
datgene waar de bezoeker voor komt. Aan voorzieningen voor bezoekers en verblijfsrecreanten is geen gebrek.
Uitbreiding van nachtverblijf op het strand leidt mogelijk tot leegstand in recreatieparken.
We roepen het gemeentebestuur op beleid te voeren ter voorkoming van leegstand in bestaande
recreatieparken.

6. De economische potenties kunnen beter worden benut door de kwaliteiten van de Schouwse kust te
benadrukken - rust en ruimte van het strand -, door in te zetten op verscheidenheid en zich te houden aan de
ambities van de door de gemeenteraad aangenomen visie "Tij van de Toekomst". We roepen een ieder op tot het
maken van creatieve plannen die ook economisch interessant zijn voor het eiland.
We vragen de overheid de kip met de gouden eieren te koesteren.

 

SCHOUWEN-DUIVELAND, FEBRUARI 2016