Verdrietig

Als ik over de haven van Zierikzee loop valt het me op dat de historische zeilvloot steeds kleiner wordt. Daar waar eerst 9 trotse schepen lagen liggen er nu maar 3 en op één van die 3 prijkt een bordje te koop. En zelfs op 3 schepen is niet meer de bedrijvigheid van een paar jaar geleden, daar waar er ’s maandags op het luitje bussen met schoolkinderen stopten voor een week zeilen, blijft het stil...

Wat was ik blij toen ik in de begroting van de gemeente las dat er het actieprogramma Watersportvisie voortvarend zou worden opgepakt met:

Ruimte voor chartervaart en riviercruises en vergroten van de markt voor open boten zijn hierbij aandachtspunten. Als derde moeten we de sterke concurrentiepositie van de watersport handhaven.

En wat stond er ook : doormiddel van actieve acquisitie.

Kijk dat geeft de burger moed. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Tot op heden blijft het in het gemeenteschip angst vallend stil, nog steeds geen zicht op een proactieve beleidsuitvoering van de eigen voornemens, maar wat niet is kan nog komen. Het zou toch van de zotte zijn dat een van de weinige echt milieuvriendelijke bedrijfstakken die de potentie hebben om veel gasten naar ons eiland te trekken door de gemeente aan hun lot worden overgelaten. De ondernemers doen erg hun best middels opleidingen en investeringen om hun gasten milieuvriendelijk te laten genieten van NPO en ons mooie eiland. Een van de schepen heeft zelfs een voortrekkersrol vervuld met milieuvriendelijk ondernemen. De Gouden sleutel van Green Key.

Ik hoop dat er vanuit de gemeente nu eens actief naar ondernemers wordt gecommuniceerd met de vraag: wat kunnen wij voor u doen. En niet de lijn doorzetten die al jaren wordt gehanteerd, met wachten tot er naar de gemeente wordt gegaan door ondernemers, waarna er een vrijwel standaard antwoord volgt: uw probleem is geen probleen, we denken er over na en de leukste: dat is des ondernemers. Deze laatste zin is mij nooit duidelijk geworden maar misschien kan iemand hier klaarheid in geven?

Er zijn/waren zelfs burgemeesters die elk jaar “zijn” ondernemers bezocht met de vraag: wat denk je wat de gemeente voor je kan doen.

Misschien een rol voor Groen Links?

Bastion

Uit het gemeente huis komen telkenmale de volgende geluiden, meer betrokken bij de burgers, dichtbij de burger staan en uiteraard transparantie. Ook dienen we niet te vergeten dat alle afdelingen van onze gemeente proactief het klantvriendelijke beleid uitvoeren. Dat klinkt fantastisch, je bent toch gezegend als je jezelf inwoner van ons mooie eiland mag noemen waarin ook nog de toeristische aspecten door ditzelfde gemeente huis met verve uitgedragen worden, tenminste,  dat zeggen ze.

Maar wat is de praktijk als je tot de minima en of oudere behoort, dan is er weinig meer over van deze woorden. Dan blijkt het gemeentehuis een bijna onneembare vesting die bergen formulieren vraagt met een nog grotere berg “bewijsstukken”.
Waarom niet zoals in een andere gemeente, deze minima/oudere thuis opzoeken met de vraag wat heeft U nodig, en laten we eens kijken wat de gemeente voor u kan betekenen. Formulieren zijn daar geen papieren bergen, maar worden samen met de burger ingevuld. Daar is de gemeente geen ambtelijke onneembare vesting, daar werken mensen die zich inspannen voor de burger, daar is de burger wel klant, die geholpen dient te worden.en waar individuele medewerkers van de gemeente hun best voor doen.

Het nieuwe bestuur heeft nog een lange weg te gaan, en bestuurders,  ik zou geen genoegen nemen met dat gaat niet, dat doen we hier nooit en meer van die ambetlijke dooddoeners die alleen zeggen: dat willen wij hier niet!

Ik zou vragen:  vertel mij maar wat wel kan! Want uiteindelijk wordt je bezoldiging door die zelfde burger betaald.

 

Johan