Vanaf de zijlijn, maar niet buitenspel.

De eerste vergaderingen van de nieuwe gemeenteraad zitten erop. Dat ik namens GroenLinks –SD daaraan niet meer mag deelnemen blijft wennen. We waren graag samen verder gegaan in de oppositie.  Goed dat die de krachten bundelen! Fijn dat wij vanaf de zijlijn gevraagd zijn mee te blijven denken met de progressieve steunfractie. Zal ik zeker doen.

Jammer dat de coalitiepartijen - die voor de verkiezingen zo voor transparantie waren en elk voorstel op zijn nu merites wilden beoordelen – als reactie op deze bundeling gelijk de hakken in het zand zetten en overgaan op een machtsvertoon van 14-9 afgaande op een bekende columnist. 
GroenLinks pleit voor een constructieve oppositie en een voor rede vatbare coalitie.. 

Samen Verder hoeft van GroenLinks niet op de voorgestelde wijze uit het collegeprogramma. Juist daar waar nieuw beleid gevraagd wordt - op het sociale vlak – blijft het oorverdovend stil, terwijl de kadernota sociaal domein genoeg kapstokken bood. Er is nergens sprake van het voortouw nemen om partijen en belanghebbenden bij elkaar te brengen. En dat wat onlosmakelijk met elkaar verbonden is ontkoppelt men: onderwijs en passend onderwijs.  GroenLinks mist een samenhangend beleid op het sociaal terrein. Dat er nauwelijks oog is voor vergroening vergroot onze zorgen. GroenLinks zal zich blijven inzetten voor meer mens en milieu. Wie waar dan ook zorgen of ideeën over heeft, kan bij mij/bij ons terecht. Vanaf de zijlijn kan ons idee van de zorgombudsman zodoende wellicht alsnog uit de verf komen? 

GroenLinks-SD volgt niet alleen de lokale politiek. Bestuur en fractie hebben onlangs besloten  door te gaan. Eerst in de lijn van de Europese- en provinciale verkiezingen. Met name de provincie krijgt na de herschikking van allerlei overheidstaken te maken met veel specifieke GroenLinks items: natuurbeheer, milieu, (duurzame) energiebeleid – en dat is echt veel meer dan alleen windenergie -  infrastructuur en openbaar vervoer. Thema’s die er echt toe doen. Nog eerder vandaag dan morgen.

Bovendien zal GroenLinks zich op gepaste momenten zeker ook lokaal (ludiek) laten zien aan de hand van evenementen en/of de kalender met zijn specifieke dagen zoals “Dag van de duurzaamheid”. 
En zoals gezegd: u kunt altijd bij ons terecht. Via twitter, facebook, onze website of rechtstreeks. 
Alle gegevens zijn te vinden op https: //schouwen-duiveland.groenlinks.nl. 
Vanaf de zijlijn staan we niet buitenspel, maar scoren we graag voor u en uw kinderen.  
GroenLinks: Meer Mens en Milieu, Minder Markt en Munt! Te beginnen Europees  en Provinciaal.

Gerwi Temmink,
Voorman GroenLinks SD.