Amendement gezondheidsplan

Een raadsbreed succes!

De hele gemeenteraad steunde ons amendement op het gezondheidsbeleidsplan.  

Een gedeelte uit het amendement:

"De fractie van GroenLinks is van mening dat voorgestelde aanvulling beter inspeelt op de actualiteit en goed aansluit bij het aangehaalde beleid rond de WMO en de verwachte transitie op de Jeugdzorg. Deze aanvulling kan bovendien gezien worden als een verfijning van elk van de drie genoemde argumenten in het raadsvoorstel. Aangezien de nota kaderstellend is, is er nog alle ruimte voor uitwerkende instanties hoe die verhoogde weerbaarheid ingezet gaat worden voor de komende jaren t/m 2016. De budgetten hiervoor zijn voor de jaren 2013-2016 bekend en staan ook achterin de nota. Wat de onze fractie betreft wordt deze aanvulling breed opgepakt voor het gehele SWVO, gebaseerd op de vermelde  onderzoeksresultaten, maar mocht dit om een of andere redenen niet lukken, dan stelt de fractie van GroenLinks dat deze aanscherping in elk geval opgenomen wordt in de gemeentelijke paragraaf van Schouwen-Duiveland.   

 

 

Voorstel

Het derde voorstel aanvullen tot:

De speerpunten aan te pakken door in te zetten op de thema’s bewegen en weerbaarheid tegen o.a. (cyber)pesten."

 

Opzet was/is om voort te borduren op landelijk ingezette lijn die ook de voorgaande 4 jaar gehanteerd is in Zeeland: nl. meer bewegen/gezond leven; preventieve genotmiddelen en voorkomen depressie. Vooral inzetten op ouderen en jeugd. Hierbij aangesloten met oproep eerder en meer aandacht voor (cyber)pesten. Wordt door aangenomen amendement nu Oosterscheldebreed geprobeerd, maar in elk geval in 2014 op Schouwen-Duiveland gerealiseerd.