10 punten plan

Gezamenlijk 10 punten plan van D66 GroenLinks en PvdA
Zie bijlage

10 september is dit plan tijdens een gezamenlijke ledenvergadering besproken en vastgesteld.