Nieuws over iedereen

Schoonmaak actie op het strand

Afgelopen zaterdag heeft GroenLinks afdeling Schouwen-Duiveland met vele anderen meegeholpen met de schoonmaakactie op het strand bij Neeltje Jans

storm

Verkiezingsprogramma

Een lang gezond leven in een prettig leef- en werkklimaat, waar de mensen er voor
elkaar zijn, elkaar ontmoeten, en de mooie natuurlijke omgeving ervaren.

Download

Stop Brouwerseiland

Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren op de surfplank

U bent allen vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. Daarvoor heeft u in 2014 uw stem kunnen uitbrengen. Dat kunt u volgend jaar op 21 maart weer doen. In de tussentijd doen de raadsleden hun werk en nemen zij beslissingen.

handtekeningen