Ledenmiddag 22 september

Bij deze nodigen wij alle leden - en hun partners –en belangstellenden uit voor een informatie-bijeenkomst op zaterdag 22 september aanstaande op de boerderij-hoeve ”Ons Hof” van Arjan en Heleen de Hulster aan de Dillingsweg 12 te Sirjansland. Deze middag organiseren we mede op verzoek van onze fractie om het contact met onze leden en andere belangstellenden te onderhouden en feeling te houden met wat er leeft onder de mensen en betrokken te blijven met de kiezers van Schouwen-Duiveland.

Het wordt een interessant programma en we zien er naar uit informatie met u uit te wisselen en ideeën op te doen.

Het programma is als volgt:

 

13.30 –14.00 uur: Inloop en welkom op de Boerderij “Ons Hof”.

14.00 –14.30 uur: Tiny Houses ( inbreng van “De Kentering”, met als woordvoerders: Suzan, Martijn en Lennart)

14.30 –15.00 uur: Energieplatform Zeeland (spreker: Marten Wiersma)

15.00 – 15.15 uur: Pauze

15.15 – 16.00 uur: “bomen” over bomen op Schouwen-Duiveland (inleider en rondleider: Arjan de

Hulster)

16.00-16.30 uur: Bijen en andere insecten (spreker/inleider: Helle van der Roest en Winny de

Ruiter)

16.30-17.00 uur: Napraten met een hapje en een drankje.

 

Locatie: Dillingsweg 12, Sirjansland (https://goo.gl/maps/jhnfLZyKxkP2).

De bijeenkomst vindt deels binnen deels buiten plaats. Dagvoorzitter zal zijn onze eigen fractievoorzitter Ruud van de Laar en uiteraard zullen onze fractieleden Femke de Vries (?) en Jet van Gent ook aanwezig zijn. Om de middag goed te organiseren en voor te bereiden is het belangrijk te weten hoeveel mensen er komen. Daarom verzoeken wij u aan te melden door middel van een mailtje aan Marcel Schiettekatte: mgschiet@zeelandnet.nl en aan te geven met hoeveel personen u komt. Uiterste aanmelddatum is dinsdag 18 september a.s..

De toegang en koffie/thee is gratis.

 

Wees van harte welkom!

Namens het bestuur van de afdeling Schouwen-Duiveland & Tholen,

Arjan de Hulster en Marcel Schiettekatte

Beide lid van de steunfractie GroenLinks Schouwen-Duiveland.