Geslaagde informatiemiddag

GroenLinks Schouwen Duiveland organiseerde op 22 september jl. een zeer geslaagde middagbijeenkomst op de voormalige boerderij “Ons Hof” van Arjan en Heleen de Hulster te Sirjansland.

Op verzoek van de fractie van GroenLinks Schouwen-Duiveland werd een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de leden van GroenLinks en belangstellenden. Ongeveer 25-30 deelnemers, waarvan 1/3 deel belangstellenden, bezochten de voormalige boerderij met historisch karakter van Arjan en Heleen de Hulster in Sirjansland voor een interessant programma, wat voor die middag was samengesteld.

De bijeenkomst werd geopend door Heleen met een hartelijk welkom voor iedereen, waarna het woord werd gegeven aan de voorzitter van deze middag, de fractievoorzitter van Groen Links Schouwen-Duiveland, Ruud van de Laar.

Als eerste waren aan het woord Martijn en Suzan, die een pleidooi gaven voor “Tiny Houses” op Schouwen-Duiveland. Zij hadden een mooie power point presentatie gemaakt en konden goed motiveren welke filosofie erachter zit, met aandacht voor duurzaamheid, ecologie, samenwerking en nog meer.

Vervolgens was het de beurt aan Marten Wiersma, die ons inwijdde in de zo belangrijke energietransitie voor Zeeland. Hij kondigde aan dat er een energie-platform voor Zeeland (Energiek Platform Zeeland) is en dat ze bezig zijn een website te maken, waar alle informatie te vinden is over de verschillende mogelijkheden voor particulieren en bedrijven. In deze website worden de diverse vormen van energievoorzieningen nader uitgelegd. En er komt een applicatie voor de berekening van de kosten voor het gas-loos maken van de woning met in achtneming van de regio, dorp of stad, waar men woont.

Na de pauze hield Arjan de Hulster zelf een presentatie over bomen en het belang van de bomen voor onze samenleving. Hij toonde ons een lijst met beschermde bomen op ons eiland en een lijst met bomen die als monument zijn aangemerkt. Interessant was ook de discussie of er subsidiemogelijkheden zijn voor het onderhoud van deze bomen, zeker als dat in de papieren loopt. Zijn presentatie werd afgesloten met een korte excursie over de boerderij met uitleg over de diverse bomen aldaar.

 Tot slot was er een presentatie van Winny de Ruiter en Helle van der Roest van de bijenvereniging Schouwen-Duiveland . Zij benoemden het belang van insecten en in het bijzonder van bijen voor de natuur en voor alles wat daarmee samenhangt. Wat kunnen wij daar zelf aan bijdragen en daar is zeker ook een rol weggelegd voor de gemeente. Goede voorlichting is belangrijk en daarbij richt men zich nu ook op de jeugd, zodat zij en ook hun ouders zich bewust worden wat we zelf kunnen doen.

Het enthousiasme van alle sprekers en het aanwezige publiek leidde tot leuke en interessante discussies met de aanwezigen en inleiders van de diverse onderwerpen. De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje en een dankwoord van een tevreden fractievoorzitter, die aangaf dit soort bijeenkomsten belangrijk te vinden en uitziet naar een volgende meeting. En tot slot sprak hij een extra dankwoord voor Arjan en Heleen De Hulster voor het beschikbaar stellen van hun bijzondere accommodatie en voor het verzorgen van de catering.